Forsikring av selveierseksjoner

Gå til hovedinnhold

Forsikring av selveierseksjoner

Valg av forsikringsform for bolighus er viktig for at erstatningsoppgjøret etter en skade skal gå greit. Erfaringer fra forsikringsselskapene viser at mange selveiere i bygning med flere leiligheter ikke har valgt riktig forsikringsform. Det kan bety både ulemper og lavere erstatning.

Villaforsikring bør velges for enebolig, del av vertikalt delt tomannsbolig og del av rekkehus. Det bør tegnes én felles huseierforsikring for horisontalt delt tomannsbolig, bygning med tre eller flere leiligheter, boligblokk og terrasseblokk. "Sameiet" står da som forsikringstaker og betaler premien. Sameiet kan fordele forsikringspremien på leilighetseierne.

Lov om eierseksjoner

Lov om eierseksjoner bestemmer at det for hver eierseksjon skal fastsettes en sameierbrøk, som innebærer at den enkelte sameier ikke har eiendomsrett til noen bestemt fysisk del av eiendommen. Bygningen tilhører alle sameierne i fellesskap (ideelt sameie). Hver enkelt sameier har imidlertid enerett til bruk av én seksjon i bygningen, selv om denne seksjonen eies av alle sameierne i fellesskap. Siden den enkelte leilighetseier ikke har eiendomsrett til en bestemt fysisk del av bygningen, er det viktig å ha en felles forsikring for hele bygningen.

Eksempler

Flere forsikringer på én bygning kan føre til ulemper og tap ved skadeoppgjør, eksempelvis:

Eks. 1

Hvis det blir en takbrann på en bygning som har 10 sameiere med hver sin forsikring, må alle forsikringene ta sin del av skaden. Det blir trukket fra en "egenandel" pr. forsikring. Er hver egenandel feks kr. 3.000,-, blir regnestykket slik: Kr. 3.000,- x 10 = kr. 30.000,- i samlet egenandel, uten at noen har fått lavere premie.

Eks. 2

Hvis en andel er uforsikret fordi eieren ikke har betalt premien, vil bygningen som helhet bli betraktet som underforsikret. Det kan bety lavere erstatning ved skade. Når flere skadelidte og flere forsikringsselskaper er blandet inn, betyr det ofte mer komplisert skadebehandling.

Eks. 3

En firemannsbolig eies av tre personer, der A har to andeler, B og C en andel hver. Alle tegner fullverdiforsikring på bygningen for hver sine andeler i forskjellige forsikringsselskaper. Bygningen blir totalskadd ved brann. B og C vil gjerne gjenoppføre bygningen for å få igjen en tilsvarende bolig som de hadde før skaden. A vil bruke erstatningen til noe annet, og ønsker heller å få erstatning i kontanter. Dette skaper problemer for B og C i forbindelse med gjenoppføringen.

Eksemplene viser at en felles huseierforsikring er den mest riktige og praktiske løsning for bygninger med flere leiligheter.

Sørg for riktig forsikring

Forsikringsbransjen anbefaler at den som har ansvaret for opprettelsen av nye boligsameier, tegner en huseierforsikring for hele bygningen og fordeler forsikringskostnadene på sameierne.

For eksisterende sameier anbefales at bygningsforsikringen ordnes på samme måte - eller forandres - hvis det ikke alt er gjort.

 

Sist endret: 13.05.09/SHA