Pensjonskalkulatorer

Gå til hovedinnhold

Pensjonskalkulatorer

Pensjonskalkulatorer for beregnet folketrygd i offentlig og privat tjenestepensjon.

Pensjonskalkulator for privat tjenestepensjon

Pensjonskalkulator for offentlig tjenestepensjon

Ved beregning av den enkeltes fremtidige folketrygd, anbefales det å benytte pensjonskalkulatorene i 

Disse pensjonskalkulatorene bygger fullt ut på nye beregningsregler for folketrygd som gjeldende fra 2010/2011 og tar utgangspunkt i din faktiske opptjeningshistorikk og inntektsdata i folketrygden. 

Finans Norges modeller på denne siden avvendes av pensjonsleverandørene ved beregning av ”beregnet folketrygd” i hhv. offentlig og privat tjenestepensjon.