Livsforsikring og andre personforsikringer

Gå til hovedinnhold

Livsforsikring og andre personforsikringer

Noen generelle råd

 • Dødsrisiko- og uføreforsikring bør prioriteres hvis du har forsørgeransvar
 • Uføreforsikring er også aktuelt for barn og ungdom
 • Gruppelivsforsikring er ofte billigere enn individuelle forsikringer
 • Helseforsikring kan sikre rask behandling ved alvorlig sykdom
 • Ulykkesforsikring er et rimelig tilleggsvern. Husk at den ikke gjelder ved sykdom
 • Betalingsfritak gjelder vanligvis ved arbeidsuførhet

Nyttige vurderinger

Personforsikringer er normalt langsiktige kontrakter. På grunn av krav om helsevurdering, etableringskostnader og flyttegebyr er det ikke så hensiktsmessig stadig å flytte kapital- og pensjonsforsikringer. Derfor er valg av forsikringsform og -selskap viktig når forsikringen tegnes.

 • Foreta en grundig vurdering av behovene før du kjøper forsikring.
 • Finn ut hvilke rettigheter du har gjennom folketrygden.
 • Undersøk om arbeidsgiver har forsikringsordninger. I utgangspunktet skal alle arbeidsgivere ha tjenestepensjonsordninger etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. I tillegg er gruppelivs-, ulykkes- og reiseforsikring mest vanlig.
 • Sammenlign de ytelser du og din familie er sikret på denne måten ved langvarig sykdom, død og alderdom, med inntekten i dag.
 • Vurder hva dere bør ha i tillegg for å kunne beholde tilvant levestandard, ikke bare i dag, men 15-20 år framover, til gjelden er nedbetalt og barna kan klare seg selv.
 • Utnytt kollektivforsikringer, f.eks. gruppelivs-, gjelds- og ulykkesforsikringer. De er ofte, men ikke alltid, de rimeligste.
 • Resten av behovet må dekkes gjennom individulle forsikringer så langt økonomien tillater
 • Pensjonssparing kan vente til 35-40-års alder.

 

Sist oppdatert: Juli 2009/SR