Informasjonsfilmer om pensjon

Gå til hovedinnhold

Informasjonsfilmer om pensjon

Furore film har produsert sju informasjonsfilmer om pensjon i samarbeid med bl.a. Finans Norge. Filmene ligger på YouTube og kan benyttes av alle som ønsker å informere om pensjon.

Filmene er produsert av Furore film i samarbeid med NAV, Norsk Pensjon, Finans Norge, Statens Pensjonskasse, Fellesordningen for AFP, AksjeNorge og Senter for seniorpolitikk.

Filmene er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Adresse til YouTube: www.youtube.com/Pensjonsfilmer