Gruppelivsforsikring

Gå til hovedinnhold

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne for sine ansatte, eller som du selv kan tegne som medlem av en fagorganisasjon eller annen økonomisk gruppe. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp.

Størrelsen på forsikringssummen kan variere mye. Den kan være avtalefestet og arbeidsgiver betaler som oftest forsikringen. Forsikringer du tegner kollektivt, for eksempel gjennom organisasjoner, er jevnt over billigere enn tilsvarende individuelle forsikringer.
 

Sist oppdatert: August 2008/SR