Inkluderende arbeidsliv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft og gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og inntektssikring for den enkelte. Det er en felles utfordring å redusere sykefraværet og bremse frafallet fra arbeidslivet.

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Reglene om oppfølging av sykmeldte i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven ble endret 1. juli 2014. Formålet med lovendringene er å gjøre sykefraværsarbeidet enklere for virksomhetene og å målrette innsatsen mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging.