Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft og gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og inntektssikring for den enkelte. Det er en felles utfordring å redusere sykefraværet og bremse frafallet fra arbeidslivet.

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Reglene om oppfølging av sykmeldte i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven ble endret 1. juli 2014. Formålet med lovendringene er å gjøre sykefraværsarbeidet enklere for virksomhetene og å målrette innsatsen mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging.