Ferie

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ferie

Feriens lengde

Hvor lang ferie har arbeidstaker krav på? Hvordan beregne feriens lengde ved deltidsarbeid?

Fastsetting av ferie

Hvordan skal ferien planlegges og fastsettes? Kan arbeidsgiver endre på fastsatt ferie?

Overføring og utsettelse av ferie

Det nærmer seg slutten av året - hva med arbeidstakere som ikke har avviklet sin ferie? Har arbeidstaker rett til å utsette ferien ved sykdom før eller under ferien?  

Rett og plikt til feriefritid

Arbeidsgiver skal uoppfordret sørge for at arbeidstaker gis full feriefritid, jfr. ferieloven § 5 (1). Aktivitetsplikten gjelder både for den alminnelige feriefritiden og ekstraferien for arbeidstakere over 60 år. Hvis arbeidsgiver overtrer denne bestemmelsen ved å forholde seg passiv, kan arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig overfor arbeidstaker etter ferieloven § 14.