Undersøkelser innenfor arbeidslivsområdet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Undersøkelser innenfor arbeidslivsområdet

Finans Norges arbeidsgiverområde gjennomfører jevnlig undersøkelser for å kartlegge ulike temaer. Dette gjelder både innenfor seniorpolitikk, kompetanse og rekruttering.

Illustrasjonsbilde kontroll og måling

Kompetansesjekken

Finans Norge foretar årlig en undersøkelse blant arbeidsgiverne i finansnæringen der formålet er å skaffe nødvendig informasjon om omstillingen som skjer og om næringens kompetansebehov fremover. Med denne undersøkelsen ønsker vi å finne ut hvilken kompetanse og hvilke egenskaper finansnæringen vil se etter hos folk de nærmeste årene. Videre ønsker vi å finne ut hvordan man vil skaffe seg kompetansen.

Finans Norges studentundersøkelse

Finans Norge foretok en undersøkelse blant studenter vinteren 2017. Formålet var å undersøke studenters interesse for finansnæringen i Norge og om studentene anser næringen for å være en attraktiv arbeidsplass. Undersøkelsen gikk ut til studenter både på økonomi og administrasjonsfag, men også data, teknologi, jus og samfunnsvitenskap. Resultatene brukes i Finans Norges arbeid med å sikre at finansnæringen vil kunne tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft i årene fremover.