Vil bedre likelønnsituasjonen i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil bedre likelønnsituasjonen i finansnæringen

Tariffpartene i finanssektoren sitter vanligvis på hver sin side av bordet når det snakkes om lønn. Nå vil partene samarbeide og gå konkret til verks for å nå målet om likelønn og likestilt deltakelse for kvinner og menn i finans.

Bilde fra en møtesituasjon med kvinner og menn rundt et bord

Finansnæringen har lenge hatt svake tall å vise til når det gjelder likelønn. Kvinner i finansbransjen (ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter utenom ledere) tjener 20 prosent mindre enn sine mannlige kolleger. Endringene skjer ikke av seg selv. Tariffpartene i finanssektoren har en felles ambisjon om en vesentlig forbedring av likelønnssituasjonen i finansbransjen og vil arbeide for likestilt deltakelse for kvinner og menn.

Likestilt deltakelse bidrar til innovasjon og verdiskapning

Det er viktig for finansnæringen å kunne rekruttere de beste talentene, og god kjønnsbalanse gir et mangfold som bidrar til innovasjon og verdiskapning.

– Det er bra både for næringen og samfunnet, sier Runa Opdal Kerr, direktør for arbeidslivsområdet i Finans Norge og fortsetter;

– Bedrifter som lykkes med likestilling arbeider med tiltak som påvirker endringstakten i organisasjonen samtidig som de rekrutterer for å øke kvinnedeltakelsen på alle stillingsnivåer. Det handler om å skape en bedriftskultur og et arbeidsmiljø som stimulerer til karriere for begge kjønn.

Bente H. Espenes, nestleder i Finansforbundet, har stor tro på at vi vil se en positiv utvikling.

– Bedriftene har egentlig ikke noe valg hvis de ønsker å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte, få et godt omdømme og fortjene kundenes tillit. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier Finansforbundets nestleder.

Syv indikatorer skal måle utviklingen

Tariffpartene i finans har nedsatt partssammensatte utvalg som skal anbefale tiltak for å bedre likestillingssituasjonen i finansnæringen. Ønsket er å gi bedriftene en «verktøykasse» for systematisk likelønns- og likestillingsarbeid.

Partene har også blitt enige om syv indikatorer som viser likestillingssituasjonen i finansnæringen på ulike områder. Indikatorene vil bli oppdatert årlig slik at utviklingen kan følges over tid.

Likestillingsindikatorer for finanssektoren 2018

Bilde av en folkemengde

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelind...