Aktivitets- og redegjørelsesplikt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Aktivitets- og redegjørelsesplikt

Finans Norge har utarbeidet en veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillings- og diskrimineringsområdet.

Arbeidsgivere, arbeidslivets organisasjoner og offentlige myndigheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillings- og diskrimineringsområdet er nedfelt i fire ulike lover, og mange bedrifter har behov for veiledning om hvordan regelverket skal forstås og praktiseres.

Finans Norges veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillings- og diskrimineringsområdet beskriver regelverket og gir konkrete eksempler på hvordan finansbedrifter arbeider med dette. Veilederen inneholder også en mal som kan brukes når det skal redegjøres for tilstand og tiltak.

Last ned veilederen