Fokusartikkel

Gå til hovedinnhold

Fokusartikkel

Sentralavtalen med nytt kap. V

Sentralavtalenmed nytt kap. V (reglene i kap. V gjelder fra 1.5.2011) Kommentarer til endringene i kap. V Lønnsregulativet1. mai 2011  For rapportene over: Ta kontakt med arbgiv@fno.no