Hovedavtalene mellom FA og Finansforbundet og FA og LO er oppsagt.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hovedavtalene mellom FA og Finansforbundet og FA og LO er oppsagt.

Hovedavtalene mellom FA og Finansforbundet og mellom FA og LO utløper 31.12.2011.

Avtalene er sagt opp av henholdsvis Finansforbundet og LO, og det vil bli avholdt forhandlinger om endringer høsten 2011.

FAs medlemsbedrifter er i direkte e-post anmodet å sende inn forslag til endringer i Hovedavtalene.

Forslag sendes fapost@finarb.no innen10.oktober 2011.

(Oslo, 29.august 2011)