Uttak og dokumentasjon av frikrets under konflikt.

Gå til hovedinnhold

Uttak og dokumentasjon av frikrets under konflikt.

I forbindelse med bruddet i forhandlingene mellom FA og Finansforbundet er det aktuelt å minne om reglene for uttak og dokumentasjon av frikrets.

Frikrets (personer som er unntatt fra konflikt) er av to typer

  1. For banker (Konfliktavgrensningsavtalen)
  2. Andre bedrifter.

Kategorien andre bedrifter skal ha etablert frikrets innen de sentrale forhandlinger starter. Det er ikke noe pålegg om å sende listene inn til de sentrale parter. Bestemmelsene finnes i Hovedavtalens § 30.

For kategorien banker er det i Konfliktavgrensningsavtalens pkt 11 pålegg om å sende de fremforhandlede lister til de sentrale parter så snart enighet er oppnådd, forutsetningsvis innen 1. februar. FA har ingen selvstendig interesse i å gjennomgå disse listene, men for Finansforbundet er disse listene et viktig dokument i forbindelse med forberedelse av konflikten. Finansforbundet opplyser at de har mottatt svært få lister og ber om at bedrifter som ikke har sendt inn lister å gjøre det snarest mulig og innen arbeidstidens slutt 4.mai.
Vi oppfordrer de bedrifter dette gjelder å etterkomme Finansforbundets ønske.

Konfliktavgrensningsavtalen er vedlagt til høyre.
Hovedavtalene finner du her.

Lister kan sendes til arbgiv@fno.no og post@finansforbundet.no

Spørsmål kan rettes til kjell.marstein@finarb.no 95729566.

Publisert 29.april 2011.