Tariffoppgjøret for 2010 i finansnæringen er i havn

Gå til hovedinnhold

Tariffoppgjøret for 2010 i finansnæringen er i havn

Det generelle tillegget ble på 1,4 prosent og innebærer en ramme på linje med de øvrige oppgjør i privat sektor. Regulativet er utvidet med 6 lønnstrinn. Fokus på kompetanse og likelønn.

FA har ført forhandlinger med både Finansforbundet, LO og LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom. Forhandlingene ble avsluttet torsdag 29. april. Det ble oppnådd enighet mellom partene om anbefalte forslag.

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 1,4 % pr. 1. mai 2010. Rammen på oppgjøret er på linje med de øvrige oppgjørene i privat sektor.

Nye trinn på tabellen
Det legges til 6 nye lønnstrinn på toppen av lønnsregulativet. Ansettelsesutvalget gis innflytelse på hele det nye lønnsregulativet etter Hovedavtalen § 14 nr. 3 og 5.

Likelønn
Det inntas en ny setning om likelønn i felleserklæringen til Sentralavtalen kapittel III: Dersom de lokale parter konstaterer konkrete tilfeller av forskjellsbehandling i lønn på grunn av kjønn, skal dette rettes opp.

Partssammensatt kompetanseutvalg
Det nedsettes et partssammensatt kompetanseutvalg som skal gå igjennom og eventuelt foreslå en fornying av Sentralavtalens kapittel V, med sikte på ytterligere tydeliggjøring av hvor viktig det er for bedriftene å ha ansatte med høy kompetanse og at det tilrettelegges for dette. Utvalget skal også se på kompensasjon for gjennomført kompetanseheving.

Andre endringer
Det er også gjort enkelte mindre materielle og redaksjonelle endringer i Sentralavtalen.

Svarfristen for endelig vedtakelse av det anbefalte forslaget er satt til mandag 20. mai 2010. Det gjøres oppmerksom på at ingen av endringene skal iverksettes før FA har kommet med ny melding om vedtakelsen av det anbefalte forslaget.

Nytt lønnsregulativ vil bli utarbeidet og lagt ut så snart som mulig.

Protokollene fra forhandlingene kan lastes ned til høyre på denne siden.

 

(Publisert 29. april 2010)