Sentralavtalen med nytt kap. V

Gå til hovedinnhold

Sentralavtalen med nytt kap. V

Sentralavtalen med nytt kap. V (reglene i kap. V gjelder fra 1.5.2011)

Kommentarer til endringene i kap. V

Lønnsregulativet1. mai 2011

 For rapportene over: Ta kontakt med arbgiv@finansnorge.no