Sentralavtalen med nytt kompetansekapittel

Gå til hovedinnhold

Sentralavtalen med nytt kompetansekapittel

Det vises til tidligere informasjon om endringene i Sentralavtalens kapittel V om Kompetanseutvikling ved årets mellomoppgjør.

Sentralavtalen mellom FA og Finansforbundet med nytt kompetansekapittel, kommentarer til kapittelet samt lønnsregulativet per 1. mai 2011 finner du til høyre på denne siden. 

De nye reglene i kapittel V gjelder fra 1. mai 2011.

LO-avtalene med nytt kompetansekapittel blir lagt ut senere.

 

(Publisert 30. juni 2011. Sist endret 1. september 2011)