Fokusartikkel

Gå til hovedinnhold

Fokusartikkel

Sentralavtalen med nytt kap.V

Riksmeklingsmannens møtebok FA - Finansforbundet 7. juni2011 Riksmeklingsmannensmøtebok FA - LO 7. juni 2011 Sentralavtalenmed nytt kap. V (reglene i kap. V gjelder fra 1.5.2011)