Finansforbundet og LO har gått til plassoppsigelse for øvrige virksomheter fra 21.juni 2011

Gå til hovedinnhold

Finansforbundet og LO har gått til plassoppsigelse for øvrige virksomheter fra 21.juni 2011

Finansforbundet og LO har tidligere varslet plassoppsigelse for sine medlemmer i bank fra 7. juni og i forsikring fra 14. juni 2011. Begge organisasjoner har nå varslet utvidelse av den mulige konflikten ved å gå til plassoppsigelse også for sine medlemmer i øvrige virksomheter som er med i FA.

Plassoppsigelsen for medlemmene i øvrige virksomheter gjelder med virkning fra 21. juni 2011, kl. 08.00. Dette omfatter 2195 medlemmer i Finansforbundet og 76 medlemmer HK/Postkom (LO).

Som orientert om tidligere skal det avholdes megling hos Riksmeglingsmannen 31. mai og 6. juni 2011. Vi vil om kort tid legge ut mer informasjon om den mulige konflikten.

Finansforbundets og LOs plassoppsigelser med oversiktslister finnes til høyre på denne side.

(Publisert 24.mai 2011)