LO har også sagt opp plassene i forsikring

Gå til hovedinnhold

LO har også sagt opp plassene i forsikring

LO har i brev til Riksmeklingsmannen sagt opp plassene for alle sine medlemmer i Handel og Kontor og Postkom, som er ansatt i forsikringsselskapene i FA.

LO har i brev til Riksmeklingsmannen sagt opp plassene for alle sine medlemmer i Handel og Kontor og Postkom, som er ansatt i forsikringsselskapene i FA.

Tidspunkt for plassfratredelsen blir også for LO-organiserte forsikringsansatte 14. juni kl. 0800, dersom partene ikke blir enige under meglingen. Den tidligere  publiserte oversikten over medlemsbedrifter i bank der plassene er oppsagt, er korrigert fra LO. Det innebærer at DnBNOR Finans AS, DnBNOR Meglerservice og DnBNOR Skadeforsikring ikke er omfattet av plassoppsigelsen i bank. LO organiserte i DnBNOR Skadeforsikring er imidlertid omfattet av plassoppsigelsen i forsikring. Plassoppsigelsen i forsikring gjelder i utgangspunktet totalt 370 ansatte, men vil bli korrigert ihht. frikretsene.

(Publisert 20.mai 2011)