Forhandlinger om Konfliktavgrensingsavtale mellom FA og Finansforbundet

Gå til hovedinnhold

Forhandlinger om Konfliktavgrensingsavtale mellom FA og Finansforbundet

FA har i brev av 30. august 2011 til Finansforbundet sagt opp Konfliktavgrensningsavtalen til utløp 30. november 2011.

Forhandlinger ble avholdt 1., 2. og 7. desember desember 2011.

Finansforbundet brøt forhandlingene.

 

(Publisert 24. november 2011. Endret 18. januar 2012)