Finansforbundet og LO varsler streik i bank.

Gå til hovedinnhold

Finansforbundet og LO varsler streik i bank.

Finansforbundet og LO har i dag med bakgrunn i bruddet i forhandlingene gått til plassoppsigelse av alle sine medlemmer i bankene fra tirsdag 7. juni 2011. Dette gjelder 15.552 medlemmer i Finansforbundet og 1071 medlemmer i Handel og Kontor og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (LO).

Dette betyr at det vil kunne bli streik i FAs bankmedlemsbedrifter fra dette tidspunkt hvis ikke partene kommer frem til en løsning i forutgående megling. Riksmeklingsmannen er varslet om plassoppsigelsen og vil innkalle partene til mekling. Tidspunkt for dette er ennå ikke fastsatt.

Forsikringsselskaper og øvrige medlemsbedrifter i FA er ikke omfattet av den foretatte plassoppsigelsen, men Finansforbundet har signalisert at det senere vil bli foretatt en opptrapping også til disse.

(Publisert 3.mai 2011 / korrigert kl. 16.15)