Tidligere saker om tariffoppgjør

Gå til hovedinnhold

Tidligere saker om tariffoppgjør

Sentralavtalen med nytt kap.V

Riksmeklingsmannens møtebok FA - Finansforbundet 7. juni2011 Riksmeklingsmannensmøtebok FA - LO 7. juni 2011 Sentralavtalenmed nytt kap. V (reglene i kap. V gjelder fra 1.5.2011)

Sentralavtalen med nytt kap. V

Sentralavtalen med nytt kap. V (reglene i kap. V gjelder fra 1.5.2011) Kommentarer til endringene i kap. V Lønnsregulativet1. mai 2011  For rapportene over: Ta kontakt med  arbgiv@finansnorge.no

Protokoller

Signert protokoll Finansforbundet Signert protokoll LO/HK/Postkom

Sentralavtalen med nytt kompetansekapittel

Det vises til tidligere informasjon om endringene i Sentralavtalens kapittel V om Kompetanseutvikling ved årets mellomoppgjør. Sentralavtalen mellom FA og Finansforbundet med nytt kompetansekapittel, kommentarer til kapittelet samt lønnsregulativet per 1. mai 2011 finner du til høyre på denne siden.  De nye reglene i kapittel V gjelder fra 1. mai 2011. LO-avtalene med nytt...

Streiken avverget - Partene godtok Riksmeklingsmannens forslag

(Publisert 7. juni kl. 0300) Resultatet ble et generelt tillegg fra 1. mai på kroner 5.400 på lønnsregulativets trinn 1- 37 og på 1,45 prosent på lønnstrinn 38 til 76. Videre ble partene enige om endringer i kompetansekapitlet i Sentralavtalen.

Protokollen og Riksmeklingsmannens møtebok

Det ble ingen streik i finans og hovedinnholdet i det vedtatte forslag fra Riksmeklingsmannen ble opplyst i vårt forrige nettoppslag. Meglingsmannens møtebok med vedlegg finnes til høyre på denne side. Det vedtatte forslaget er som det fremgår likt overfor HK og Postkom (LO).

Streiken avverget - Partene godtok Riksmeklingsmannens forslag

Resultatet ble et generelt tillegg fra 1. mai på kroner 5.400 på lønnsregulativets trinn 1- 37 og på 1,45 prosent på lønnstrinn 38 til 76. Videre ble partene enige om endringer i kompetansekapitlet i Sentralavtalen. Nytt lønnsregulativ vil bli utarbeidet av partene og publisert om kort tid.  Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om resultatet. (Publisert 7.juni 201...

Mekling på overtid

Det er fortsatt ikke oppnådd enighet mellom partene. Meklingen fortsetter på overtid. (Publisert 7.juni 2011 kl. 0100)

Meglingen i gang.

Det ble i går 31.mai avholdt megling mellom FA og Finansforbundet og LO. Møtet varte fra kl. 11.00 til ca. kl. 16.00 og ble brukt til sonderinger.

Finansforbundet og LO varsler streik i bank.

Finansforbundet og LO har i dag med bakgrunn i bruddet i forhandlingene gått til plassoppsigelse av alle sine medlemmer i bankene fra tirsdag 7. juni 2011. Dette gjelder 15.552 medlemmer i Finansforbundet og 1071 medlemmer i Handel og Kontor og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (LO).

Brudd i forhandlingene med Finansforbundet og LO

Det ble avholdt forhandlingsmøter 27. og 28. april mellom FA og Finansforbundet om eventuelle lønnsreguleringer m.v. for 2. avtaleår. Enighet ble ikke oppnådd, og Finansforbundet valgte å bryte forhandlingene. Det ble således undertegnet bruddprotokoll. Det er brudd også i forhandlingene mellom FA og LO.

Tariffoppgjøret 2010, enighet mellom partene

Oslo, 20. mai 2010 De anbefalte forslagene fra årets forhandlinger mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet samt LO/Handel og Kontor/Postkom er nå vedtatt i partenes besluttende organer. Det vises til FAs melding 29. april 2010 med informasjon om anbefalte forslag for tariffoppgjøret 2010. Forslagene er nå vedtatt av de besluttende organer i...