Tidligere tariffoppgjør

Gå til hovedinnhold

Tidligere tariffoppgjør

Lønnsoppgjøret i finans er godkjent

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 4. mai er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på kr.3100,- på regulativet med virkning fra 1. mai 2015 skal nå iverksettes.

Foreløpige lønnsregulativ

De foreløpige versjonene av den ordinære lønnstabellen og den avvikende lønnstabellen for de som benytter versjonen uten en halv ekstra månedslønn i desember kan benyttes til forberedelse av lønnskjøring. Det anbefalte forslaget kan imidlertid ikke iverksettes før svarfristen den 4. mai.

Lønnsoppgjøret starter 21. april

Lønnsoppgjøret i finans starter 21. april. Dagene 21. – 24. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO-forbundene Handel og Kontor og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom).

Tariffoppgjøret med LO/HK/Postkom er godkjent

Det anbefalte forslag av 29.april i årets tariffoppgjør med Handel og Kontor (HK) og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) hadde svarfrist 27. mai 2014.  Vi har nå fått melding fra LO om at forslaget er godkjent av HK og Postkom. Finans Norges hovedstyre har tidligere godkjent forslaget.

Oppgjøret med Finansforbundet vedtatt

Resultatet fra tariffoppgjøret mellom Finans Norge og Finansforbundet slik det fremkommer av protokoll av 25.4.14 er nå godkjent av de styrende organer både i Finansforbundet og i Finans Norge. Oppgjøret ga som kjent et generelt tillegg på 1,5 prosent, minimum kr. 6000,-, fra 1.5.2014. Det er laget nytt lønnsregulativ, og dette skal nå iverksettes med virkning fra 1.5.2014.

Enighet med LO i tariffoppgjøret

Finans Norge kom tirsdag 29. april kl 16.30 til enighet med LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom om et anbefalt forslag i tariffoppgjøret. Det generelle tillegget ble på 1,5 prosent, minimum kr. 6.000 pr. år, per 1. mai. 

Enighet med Finansforbundet i tariffoppgjøret

Finans Norge har ført forhandlinger med Finansforbundet og LO ved LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom 23, 24, og 25. april. Forhandlingene med Finansforbundet ble avsluttet fredag 25. april kl 16.15 og det ble oppnådd enighet mellom partene om et anbefalt forslag. Det generelle tillegget ble på 1,5 prosent, minimum kr. 6.000 pr. år, per 1. mai. Resultatet er i tråd med...

Sentralavtalen med nytt kap. V

Sentralavtalen med nytt kap. V (reglene i kap. V gjelder fra 1.5.2011) Kommentarer til endringene i kap. V Lønnsregulativet1. mai 2011  For rapportene over: Ta kontakt med  arbgiv@finansnorge.no

Sentralavtalen med nytt kap.V

Riksmeklingsmannens møtebok FA - Finansforbundet 7. juni2011 Riksmeklingsmannensmøtebok FA - LO 7. juni 2011 Sentralavtalenmed nytt kap. V (reglene i kap. V gjelder fra 1.5.2011)

Lønnstabell 2012

Vanliglønnsregulativ 2012 (pdf) Vanliglønnsregulativ 2012 (excel)   Avvikendelønnsregulativ 12 måneder 2012 (pdf) Avvikendelønnsregulativ 12 måneder 2012 (excel)   Midlertidige lønnssatser fra 1.mai 2012 før opprykk til lønnstrinn6

Lønnstabell 2012

Vanliglønnsregulativ 2012 (pdf)   Vanliglønnsregulativ 2012 (excel)   Avvikendelønnsregulativ 12 måneder 2012 (pdf) Avvikendelønnsregulativ 12 måneder 2012 (excel)   Midlertidige lønnssatser fra 1.mai 2012 før opprykk til lønnstrinn6

Lønnstabell fra 1.5.2013

  Lønnsregulativetm/kompensasjonssatser pr. 1. mai 2013 Lønnsregulativetpr. 1. mai 2013 i .pdf-format    

Protokoller

Signert protokoll Finansforbundet Signert protokoll LO/HK/Postkom

Mellomoppgjøret i finans er i havn

Finans Norge har ført forhandlinger med Finansforbundet og LO ved LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom 24., 25. og 26. april. Forhandlingene ble avsluttet fredag 26. april kl 02.20, og det ble oppnådd enighet mellom partene om et anbefalt forslag. Det generelle tillegget ble på 0,6 prosent pr. 1. mai, minimum kr. 2.200 pr. år.

Tariffoppgjøret 2012 – kommentarer til endringer i Sentralavtalen og Hovedavtalen

Det vises til tidligere informasjon om årets tariffoppgjør. Forhandlingsprotokollene ble da også lagt ut på FAs nettsider. Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,85 prosent (minimum 6.500 kr.) samt endringer i Hovedavtalen og Sentralavtalen. Nedenfor kommenteres de viktigste endringene i avtalene. Med mindre annet er angitt, gjelder endringene både avtalene med...

Tariffoppgjøret 2012 – kommentarer til endringer i Sentralavtalen og Hovedavtalen

Det vises til tidligere informasjon om årets tariffoppgjør. Forhandlingsprotokollene ble da også lagt ut på FAs nettsider. Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,85 prosent (minimum 6.500 kr.) samt endringer i Hovedavtalen og Sentralavtalen. Nedenfor kommenteres de viktigste endringene i avtalene. Med mindre annet er angitt, gjelder endringene både avtalene med...

Enighet om tariffoppgjøret i finans

FA har ført forhandlinger med Finansforbundet og LO og LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom, om endringer i Sentralavtalene og Hovedavtalene i finans.

Brudd i Hovedavtaleforhandlingene

Vi viser til tidligere informasjon om hovedavtaleforhandlingene. Det ble avholdt nytt forhandlingsmøte 30. januar 2012, og det resulterte i at Finansforbundet brøt forhandlingene.