2020

Gå til hovedinnhold

2020

Lønnsoppgjøret er godkjent og skal iverksettes

De anbefalte forslagene til tariffoppgjør i finans, som hadde svarfrist 30. oktober, er nå godkjent av alle parter. Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. De nye lønnsregulativene ligger nå tilgjengelig.

Annerledesoppgjøret

Tariffoppgjøret i finans er ferdig forhandlet. Jubelen står ikke i taket noen steder, til det var forventningene på begge sider noe annerledes enn resultatet ble.

Enighet i tariffoppgjøret i finans

Etter to dager med forhandlinger mellom Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO kom partene i finans til enighet om et anbefalt forslag. Forslaget innebærer at det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. 

Tariffoppgjøret 2020 har startet

Seks måneder forsinket på grunn av koronapandemien, men nå er tariffoppgjøret i gang. Mandag 12. og tirsdag 13. oktober forhandles det for fullt på Hotel Opera i Oslo. Finans Norge forhandler parallelt med Finansforbundet og LO.

Webinar om tariffoppgjøret

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret:  «Tariffoppgjøret»  15. oktober. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse.

Enighet om hovedavtalen i finans

Etter forhandlinger 8. og 9. januar ble det oppnådd enighet om endringer i Hovedavtalen med henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet. Det anbefalte forslaget skal behandles i organisasjonene før det får virkning. Denne fristen er satt til 21. januar.

Hovedoppgjøret i finans blir 12. og 13. oktober

Vårens tariffoppgjør ble utsatt som følge av koronaepidemien. Nå er forhandlingene i finansnæringen berammet til 12. og 13. oktober. Det sene tidspunktet skyldes at øvrige parter i arbeidslivet må være sikre på at frontfaget er ferdig med sitt oppgjør i forkant.

Lite rom for lønnstillegg i finans

Bakteppet for årets lønnsoppgjør i finans er tungt preget av koronakrisen. Aldri før har det vært viktigere at konkurranseutsatte bedrifter får danne normen for årets lønnsoppgjør, og at de etterfølgende oppgjør følger opp.

Endringene i hovedavtalen

Finans Norge kom 9. januar til enighet med Finansforbundet og LO om nye Hovedavtaler for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023. I tillegg ble partene enige om å nedsette to partssammensatte utvalg. Finans Norge har laget en oversikt med kommentarer til endringene i begge hovedavtalene.

Vår «grunnlov» skal reforhandles på nyåret

Hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet kalles gjerne arbeidslivets grunnlov og fastsetter spillereglene i finansnæringen på arbeidslivfeltet. Finans Norges har hovedavtaler med både Finansforbundet og LO og reforhandlingene med begge starter tidlig i...

Foto. Hovedavtalene i finans.