Lønnsoppgjøret i finans er godkjent og skal iverksettes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lønnsoppgjøret i finans er godkjent og skal iverksettes

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 2. mai, er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på kr. 9.200,- pr. år med virkning fra 1. mai 2019 skal iverksettes. De nye lønnsregulativene ligger nå tilgjengelig.

Det vises til tidligere informasjon om de anbefalte forslag i årets tariffoppgjør mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet, Handel og Kontor i Norge og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund. 

Forslagene som hadde svarfrist 2. mai er nå godkjent av alle parter, og de nye lønningene skal iverksettes med virkning fra 1. mai. Profilen i år er et kronetillegg på 9.200 på alle trinn i lønnsregulativet.

Det generelle tillegget utgjør i gjennomsnitt 1,56% lønnsøkning, og bidrar med 1,04% i årslønnsrammen på 3,2%.

To lønnsregulativer

Det er som tidligere laget to lønnsregulativer. Begge er basert på 12 like månedslønninger. Hvilket regulativ som skal benyttes avhenger av om det tidligere ble praktisert 12,5 eller 12 månedslønninger pr. år. Som følge av kompensasjonen på 0,44% som ble gitt i fjorårets oppgjør for bortfall av den halve ekstra månedslønnen i desember, er denne kompensasjonen inkludert i satsene i det ordinære regulativet.

Det avvikende regulativet er for de som allerede praktiserte 12-måneders lønn før bortfall av den halve ekstra månedslønnen pr. 1. januar i år. Det avvikende lønnsregulativet inneholder derved ikke kompensasjonen. Lønnstrinnene på det avvikende regulativet er nå merket med a – for avvikende.