Finans Norges forhandlingsutvalg i mellomoppgjøret 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges forhandlingsutvalg i mellomoppgjøret

Finans Norge møter hhv. Finansforbundet og LO til forhandlinger rett etter påske, 24. og 25. april. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør der partene skal forhandle om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår i tariffperioden.

Partene i frontfaget (LO – NHO oppgjøret) ble enige om en ramme på 3,2 prosent for årets oppgjør. Resultatet herfra virker som en norm for andre avtaleområder, herunder finans.

Hovedtanken bak frontfagsmodellen er at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av det industrien tåler. I praksis betyr det at LO og NHO forhandler først. Det de blir enige om, legger sterke føringer for de andre oppgjørene i privat og offentlig sektor. Ettersom industrien konkurrerer med andre næringer om arbeidskraften, må de samme betingelsene for lønnsvekst gjelde også for disse næringene.

Forhandlingsutvalget til Finans Norge består i 2019 av:

  • Runa Opdal Kerr, forhandlingsleder, Finans Norge
  • Ole Christian Solberg, DNB
  • Per-Espen Magnussen, Gjensidige
  • Eldar Kjendlie, SpareBank 1 Østlandet
  • Even Kokkvold, Røros Sparebank
  • Laila Lygre Tomt, Nordea
  • Representanter fra administrasjonen i Finans Norge