Enighet med LO i tariffoppgjøret - streiken avsluttes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Enighet med LO i tariffoppgjøret - streiken avsluttes

Finans Norge og LO har i dag meddelt mekleren at partene er kommet til enighet om en løsning i tariffoppgjøret i finans. De streikende LO-medlemmene i finansnæringen går tilbake til jobb.

- Finans Norge er fornøyde med at vi er blitt enige om en løsning, og at streiken blant LOs medlemmer i finansnæringen nå er over, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

- Løsningen gir en ansvarlig økonomisk ramme, og Finans Norge fikk gjennomslag for prinsippet om at tariffavtalen fremdeles skal ligge på selskapsnivå. Dette var svært viktig for oss. I tillegg er partene enige om at rett til tariffavtale inntrer ved en organisasjonsprosent på 10%. Finans Norge er svært fornøyd med at vi også med LO har tatt viktige skritt for å modernisere tariffavtalen, sier Opdal Kerr.

Riksmeklerens skisse til løsning innebærer samme løsning som for øvrig i finans, blant annet overgang fra 12,5 måneders lønn til 12 måneders lønn system og en rett for ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder til minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden.

Det gis et generelt tillegg per 5. juni 2018 på 1 %, minimum kr 4000 per år. Skissen er innenfor en ansvarlig økonomisk ramme. Det er også enighet om en heving av minstelønnen til lønnstrinn 22 og å utvide lønnsregulativet med fire nye trinn.

Det er enighet om et overgangstillegg for ansatte over 62 år som ikke kan jobbe videre. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

Gjensidig svarfrist for behandling av resultatet i partenes styrende organer er 26. juni. 2018. Resultatet med LO skal derfor ikke iverksettes før det er endelig gjensidig godkjent. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

For øvrig vises det til protokollen.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no