2018

Gå til hovedinnhold

2018

Hva er mekling?

Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO-forbundene i finans møtes annethvert år til hovedoppgjør. I slike tarifforhandlinger er det mulig å forhandle om både lønn og endringer i tariffavtaleverket. Hvis forhandlingene ikke fører frem, kan én av partene velge å bryte forhandlingene. I år har både Finansforbundet og LO valgt å bryte forhandlingene. Ved brutte forhandlinger ...

Enighet med LO i tariffoppgjøret - streiken avsluttes

Finans Norge og LO har i dag meddelt mekleren at partene er kommet til enighet om en løsning i tariffoppgjøret i finans. De streikende LO-medlemmene i finansnæringen går tilbake til jobb. - Finans Norge er fornøyde med at vi er blitt enige om en løsning, og at streiken blant LOs medlemmer i finansnæringen nå er over, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Runa Opdal Kerrs blogg: Vårens vakreste eventyr

Lønnsoppgjøret i privat sektor er i gang. I år er det et såkalt samordnet oppgjør og LO og NHO er først ut. Frontfaget går først. Slik skal det være, det er her hovedtyngden av konkurranseutsatt sektor ligger. Det er her den økonomiske rammen forhandles frem.