2018

Gå til hovedinnhold

2018

Hva er mekling?

Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO-forbundene i finans møtes annethvert år til hovedoppgjør. I slike tarifforhandlinger er det mulig å forhandle om både lønn og endringer i tariffavtaleverket. Hvis forhandlingene ikke fører frem, kan én av partene velge å bryte forhandlingene. I år har både Finansforbundet og LO valgt å bryte forhandlingene. Ved brutte forhandlinger ...

Disse bedriftene rammes av at LO går til streik

LO (Handel og Kontor og Postkom) har varslet uttak av 1234 av deres medlemmer i finans. Mekling ble avholdt 29. og 30.mai 2018. Finans Norge og LO kom ikke til enighet, og LO iverksatte streik fra kl. 08:00 den 31. mai. 

Enighet med LO i tariffoppgjøret - streiken avsluttes

Finans Norge og LO har i dag meddelt mekleren at partene er kommet til enighet om en løsning i tariffoppgjøret i finans. De streikende LO-medlemmene i finansnæringen går tilbake til jobb. - Finans Norge er fornøyde med at vi er blitt enige om en løsning, og at streiken blant LOs medlemmer i finansnæringen nå er over, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.