Tariffoppgjøret i finans er godkjent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tariffoppgjøret i finans er godkjent

Forslagene som hadde svarfrist 9. mai er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på 0,65 %, minimum kr. 3200,- på regulativet med virkning fra 1. mai 2017, skal da iverksettes. Profilen innebærer kronetillegg opp til og med lønnstrinn 50 og prosenttillegg på trinnene over.

Det vises til tidligere informasjon om de anbefalte forslag i årets tariffoppgjør mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og Handel og Kontor/Norsk Post og Kommunikasjonsforbund. 

Forslagene som hadde svarfrist 9. mai er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på 0,65 %, minimum kr. 3200,- på regulativet med virkning fra 1. mai 2017, skal da iverksettes. Profilen innebærer kronetillegg opp til og med lønnstrinn 50 og prosenttillegg på trinnene over.

Se det endelige lønnsregulativet, både 12 ½ måneders regulativet og 12 måneders regulativet, til høyre på siden. Som det også fremgår av protokollene forutsetter partene at den samlede lønnsveksten sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i bedriftene.