Tariffoppgjøret har startet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tariffoppgjøret har startet

Tariffpartene i finansnæringen møtes i dag, torsdag 20. april, for å forhandle årets tariffoppgjør.

Pål Adrian Hellman Runa Opdal Kerr
Pål Adrian Hellmann, Finansforbundet og Runa Opdal Kerr, Finans Norge

Næringen preges av store omstillinger hvor digitalisering utfordrer forretningsmodeller og verdikjeder samt endrer sysselsettingen. Det er nødvendig å strukturere virksomhetene for å møte konkurransen fra andre aktører. Finans Norge mener derfor at tiden er ikke inne for store generelle lønnsøkninger og næringen må vise moderasjon på linje med øvrig næringsliv. Moderasjon må gjelde alle nivåer og alle typer godtgjørelser slik at næringen viser en samlet lønnsdisiplin.

Kun lønn

Forhandlingene i år er et mellomoppgjør hvor kun lønn forhandles. Forhandlingene med Finansforbundet starter torsdag kl. 10.00, mens forhandlingene med LO/Handel og Kontor begynner kl. 13.00.

Det er satt av to dager til forhandlingene, 20. og 25. april.

Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no