Enighet i tariffoppgjøret i finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Enighet i tariffoppgjøret i finans

Etter forhandlinger 20. og 25. april ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og PostKom. Det anbefalte forslaget er et generelt tillegg på lønnsregulativet på 0,65 prosent, minimum kr. 3200,- pr år, med virkning fra 1. mai 2017. 

Sammen med overheng og anslag på lokale tillegg/lønnsglidning, utgjør rammen for oppgjøret 2,4 prosent.

– Vi er tilfreds med å ha landet et tariffoppgjør som er på linje med frontfaget og andre store tariffområder, sier Runa Opdal Kerr, direktør for arbeidsgiverområdet i Finans Norge.

Hun understreker at partene forventer at den samlede lønnsveksten sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakerne i bedriftene.

Finansforbundet organiserer nærmere 56 prosent av de ansatte innen bank og forsikring, mens LO organiserer nærmere fire prosent.

Svarfristen en satt til 9. mai 2017.