Enighet i tariffoppgjøret med Finansforbundet

Gå til hovedinnhold

Enighet i tariffoppgjøret med Finansforbundet

Etter forhandlinger mellom Finans Norge og Finansforbundet, kom partene til enighet om et anbefalt forslag som inkluderer et generelt tillegg på kr. 1550 pr år med virkning fra 1. mai 2016. Forhandlingene ble avsluttet torsdag 27. april kl. 02.00 og oppgjørets økonomiske ramme er i tråd med frontfaget.

Partene har en felles ambisjon om en vesentlig forbedring av likelønnssituasjonen i bransjen og vil arbeide for likestilt deltakelse for kvinner og menn. Det er viktig for næringen å kunne rekruttere de beste talentene, og god kjønnsbalanse vil gi et mangfold som bidrar til innovasjon og verdiskapning.  Det nedsettes derfor et partssammensatt utvalg som skal utrede og anbefale tiltak som bl.a. kan bidra til å bedre likelønnssituasjonen.

Gjensidig svarfrist for endelig vedtakelse av det anbefalte forslaget er satt til 9. mai 2016. Det anbefalte forslaget kan ikke iverksettes før svarfristen er utløpt. 

Forhandlingene med LO fortsetter torsdag 28. april 2016. Som følge av dette er Finans Norge og Finansforbundet enige om en reforhandlingsklausul.

Tonje Westby

Tonje Westby

kommunikasjonssjef

992 93 087 Tonje.Westby@finansnorge.no