Enighet i hovedavtaleforhandlingene i finans

Gå til hovedinnhold

Enighet i hovedavtaleforhandlingene i finans

Det er enighet mellom Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO i hovedavtaleforhandlingene i finans. 

Det er enighet om å videreføre de to tilnærmet likelydende hovedavtalene for en ny fireårsperiode, dvs. frem til 31.12.2019, uten materielle endringer. I tillegg er det enighet om enkelte redigeringsmessige justeringer. 

Det er i løpet av høsten 2015 og begynnelsen av 2016 avholdt forhandlinger om revisjon av hovedavtalene mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO. Siste forhandlingsmøte med Finansforbundet ble avholdt 14. januar og med LO 1. februar.