Foreløpige lønnsregulativ

Gå til hovedinnhold

Foreløpige lønnsregulativ

De foreløpige versjonene av den ordinære lønnstabellen og den avvikende lønnstabellen for de som benytter versjonen uten en halv ekstra månedslønn i desember kan benyttes til forberedelse av lønnskjøring. Det anbefalte forslaget kan imidlertid ikke iverksettes før svarfristen den 4. mai.

Begge lønnsregulativene foreligger som Excel-filer og versjonene inneholder også et ark med kompensasjonssatser for arbeid utenfor normalarbeidsdagen.

Kontaktpersoner