Tariffoppgjøret med LO/HK/Postkom er godkjent

Gå til hovedinnhold

Tariffoppgjøret med LO/HK/Postkom er godkjent

Det anbefalte forslag av 29.april i årets tariffoppgjør med Handel og Kontor (HK) og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) hadde svarfrist 27. mai 2014.  Vi har nå fått melding fra LO om at forslaget er godkjent av HK og Postkom. Finans Norges hovedstyre har tidligere godkjent forslaget.

Resultatet skal derfor nå iverksettes for medlemmene av disse organisasjoner i de bedrifter som omfattes av avtaleforholdet med henholdsvis HK og Postkom. 

For Postkom gjelder dette DNB og Nets.

For HK gjelder dette:

  • SpareBank 1 Gruppen
  • Bank 1
  • Alliansebankene i SpareBank 1-systemet.
  • Sparebanken Vest
  • Gabler og Wassum
  • Vardia Forsikring 
  • Oslo Pensjonsforsikring
  • Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Lønnstillegget er det samme for Finansforbundet, dvs. 1,50 prosent, minimum kr. 6000,- pr. år med virkning fra 1. mai. 2014.