Skjermingsavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet for tariffrevisjonen 2014

Gå til hovedinnhold

Skjermingsavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet for tariffrevisjonen 2014

Det er inngått ny skjermingsavtale mellom Finansforbundet og Finans Norge om utvidet skjerming av funksjoner og tjenester i tilfelle av arbeidskonflikt i 2014.

Det er inngått ny skjermingsavtale mellom Finansforbundet og Finans Norge om utvidet skjerming av funksjoner og tjenester i tilfelle av arbeidskonflikt i 2014. Avtalen beskriver en fremgangsmåte for søknad om skjerming/dispensasjon(utvidelse) av hovedavtalens regler om frikrets. En slik skjermingskrets vil komme i tillegg til hovedavtalens ordinære frikrets.

Avtalens siktemål er å sørge for at finansiell stabilitet opprettholdes og bankenes kritiske infrastruktur holdes intakt under en konflikt.

Bankene har frist på seg til 31. januar for å sende dispensasjonssøknad til Finans Norge. Før søknaden sendes må bedriftens ledelse bli enig med de tillitsvalgte lokalt. 

Finans Norge vil behandle søknadene innen 14. februar og deretter går innvilgede søknader til Finansforbundet som behandler dem innen 28. februar.

I løpet av kort tid vil det bli utsendt informasjon til bankene med standardiserte søknadsskjemaer og nærmere detaljer om gjennomføring av dispensasjonsprosessen.

Vi minner om at uttak av ordinær frikrets for ALLE arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge er regulert i hovedavtalen § 30 og bør være gjennomført innen 1. februar 2014.