Oppgjøret med Finansforbundet vedtatt

Gå til hovedinnhold

Oppgjøret med Finansforbundet vedtatt

Resultatet fra tariffoppgjøret mellom Finans Norge og Finansforbundet slik det fremkommer av protokoll av 25.4.14 er nå godkjent av de styrende organer både i Finansforbundet og i Finans Norge. Oppgjøret ga som kjent et generelt tillegg på 1,5 prosent, minimum kr. 6000,-, fra 1.5.2014. Det er laget nytt lønnsregulativ, og dette skal nå iverksettes med virkning fra 1.5.2014.

Både 12,5-måneders regulativet og 12- måneders regulativet finnes til høyre på siden.

Tariffoppgjøret mellom Finans Norge og LO/HK/Postkom resulterte i et anbefalt forslag med samme tillegg som i oppgjøret med Finansforbundet. Dette forslaget har imidlertid svarfrist først 27. mai 2014 idet det skal sendes til uravstemning blant LO-medlemmene. Det generelle tillegget skal derfor ikke iverksettes overfor medlemmer av Handel og Kontor (HK) eller Postkom nå, men først når vi har sendt ut melding om det rundt 27. mai.

Dette innebærer at det generelle tillegget ikke skal iverksettes overfor medlemmer av HK eller Postkom i de bedrifter som er omfattet av Finans Norges avtaleverk med henholdsvis HK eller Postkom.

For Postkoms avtaleverk gjelder dette DNB og Nets. For HKs avtaleverk gjelder det følgende bedrifter: Alliansebankene i Sparebank 1- systemet, Sparebank 1 Gruppen AS, Bank 1, Gabler Wassum AS, Oslo Pensjonsforsikring AS, Vardia Forsikring og Jernbanepersonalets Bank og Forsikring.

I alle disse bedrifter må det altså skilles mellom de to gruppene medlemmer av Finansforbundet og uorganiserte på den ene side og medlemmer av henholdsvis HK eller Postkom på den annen. For medlemmer av Finansforbundet og uorganiserte skal det nye lønnsregulativet iverksettes nå, mens man må vente til etter 27. mai for medlemmer av HK og Postkom.