Enighet med LO i tariffoppgjøret

Gå til hovedinnhold

Enighet med LO i tariffoppgjøret

Finans Norge kom tirsdag 29. april kl 16.30 til enighet med LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom om et anbefalt forslag i tariffoppgjøret. Det generelle tillegget ble på 1,5 prosent, minimum kr. 6.000 pr. år, per 1. mai. 

Det sentrale tillegget er identisk med det som ble avtalt med Finansforbundet fredag 25. april.

- Resultatet er i tråd med samfunnet for øvrig, sier direktør Jan S. Asker i Finans Norge.

I tillegg til en presisering i Sentralavtalens omfangsbestemmelse er partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utrede bruk av målingsverktøy og kontrolltiltak. Målsettingen med utredningen er å sikre riktig bruk, slik at den er i samsvar med lovverket.

Gjensidig svarfrist for endelig vedtakelse av det anbefalte forslaget med Handel og Kontor og Postkom er satt til tirsdag 27. mai 2014, i påvente av uravstemning i LO-forbundene. Vi gjør oppmerksom på at det anbefalte forslaget ikke skal iverksettes for medlemmer av disse organisasjonene før partene har godkjent det anbefalte forslaget. Vi vil da sende ut informasjon om iverksettelse.

Vi publiserer nytt lønnsregulativ så snart som mulig, slik at medlemmene kan forberede lønnskjøring i tiden frem til oppgjøret er endelig vedtatt og kan iverksettes.

Forhandlingsprotokoll for tariffoppgjøret 2014 med LO Handel og Kontor/Postkom