Enighet med Finansforbundet i tariffoppgjøret

Gå til hovedinnhold

Enighet med Finansforbundet i tariffoppgjøret

Finans Norge har ført forhandlinger med Finansforbundet og LO ved LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom 23, 24, og 25. april. Forhandlingene med Finansforbundet ble avsluttet fredag 25. april kl 16.15 og det ble oppnådd enighet mellom partene om et anbefalt forslag. Det generelle tillegget ble på 1,5 prosent, minimum kr. 6.000 pr. år, per 1. mai. Resultatet er i tråd med samfunnet for øvrig. Det ble også oppnådd enighet om å forlenge gjeldende Skjermingsavtale for oppgjørene i 2015 og 2016.

Forhandlingene med LO fortsetter tirsdag 29. april.

Finansforbundet og Finans Norge er enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal drøfte fremtidig lønnsdannelse og lønnsstruktur i finansnæringen. Det skal også nedsettes en arbeidsgruppe som skal drøfte unntaket for arbeidsgiverrepresentanter i sentralavtalens omfangsbestemmelse. En tredje arbeidsgruppe skal se på forholdet mellom unntaket for kortere vikariater i sentralavtalens omfangsbestemmelse, arbeidsmiljølovens diskrimineringsbestemmelser og likebehandlingsreglene for innleide vikarer.

-Resultatet er i tråd med samfunnet for øvrig. Banknæringen har fått en Skjermingsavtale som gjelder for oppgjørene i 2015 og 2016. Dette gir en viktig forutsigbarhet for næringen i de kommende tariffoppgjørene, sier direktør Jan S. Asker i Finans Norge.

Gjensidig svarfrist for endelig vedtakelse av det anbefalte forslaget med Finansforbundet er satt til onsdag 7. mai 2014. Vi gjør oppmerksom på at det anbefalte forslaget ikke kan iverksettes før svarfristen er utløpt. Vi vil sende ut informasjon om iverksettelse når partene har godkjent det anbefalte forslaget.

Nytt lønnsregulativ i Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet vil bli utarbeidet og publisert så snart som mulig, slik at medlemmene kan forberede lønnskjøring frem til oppgjøret er endelig vedtatt og kan iverksettes.

Forhandlingsprotokoll for tariffoppgjøret 2014 med Finansforbundet