Mellomoppgjøret i finans er i havn

Gå til hovedinnhold

Mellomoppgjøret i finans er i havn

Finans Norge har ført forhandlinger med Finansforbundet og LO ved LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom 24., 25. og 26. april. Forhandlingene ble avsluttet fredag 26. april kl 02.20, og det ble oppnådd enighet mellom partene om et anbefalt forslag. Det generelle tillegget ble på 0,6 prosent pr. 1. mai, minimum kr. 2.200 pr. år.

(Publisert 26.4.2013 kl. 03.00. Revidert kl. 12.15)

Gjensidig svarfrist for endelig vedtakelse av det anbefalte forslaget er satt til 2. mai 2013. Det gjøres oppmerksom på at det anbefalte forslaget ikke kan iverksettes før svarfristen er utløpt. Vi vil sende ut informasjon om iverksettelse når partene har godkjent det anbefalte forslaget.

Nytt lønnsregulativ vil bli utarbeidet og publisert så snart som mulig.

Forhandlingsprotokollene ligger til høyre på denne siden.