Fokusartikkel

Gå til hovedinnhold

Fokusartikkel

Lønnstabell fra 1.5.2013

  Lønnsregulativetm/kompensasjonssatser pr. 1. mai 2013 Lønnsregulativetpr. 1. mai 2013 i .pdf-format