Mellomoppgjøret 2013 er godkjent

Gå til hovedinnhold

Mellomoppgjøret 2013 er godkjent

Vi viser til melding av 26.april. Mellomoppgjøret er nå godkjent av partene og kan iverksettes.

(Publisert 2.mai 2013)

Det anbefalte forslag av 26.4.13 vedrørende generelt lønnstillegg fra 1.5.2013 er nå er godkjent av alle parter, og skal iverksettes for alle ansatte som omfattes av lønnskapitlet i Sentralavtalen.

Det nye lønnsregulativet gjeldende fra 1. mai 2013 finner du som regnearkfil i boksen til høyre. I filen finnes også et ark med kompensasjonssatser for ordinær arbeidstid utenom normalarbeidsdagen.

Det avvikende lønnsregulativet for de av våre medlemmer som praktiserer lønnsregimet med 12 like månedslønner, uten en halv ekstra månedslønn i desember, er fortsatt i prosess, men forventes publisert snarlig.