Artikler 2013

Gå til hovedinnhold

Artikler 2013

Lønnstabell fra 1.5.2013

  Lønnsregulativetm/kompensasjonssatser pr. 1. mai 2013 Lønnsregulativetpr. 1. mai 2013 i .pdf-format    

Mellomoppgjøret i finans er i havn

Finans Norge har ført forhandlinger med Finansforbundet og LO ved LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom 24., 25. og 26. april. Forhandlingene ble avsluttet fredag 26. april kl 02.20, og det ble oppnådd enighet mellom partene om et anbefalt forslag. Det generelle tillegget ble på 0,6 prosent pr. 1. mai, minimum kr. 2.200 pr. år.