Vedrørende anbefalt forslag i tariffoppgjøret 2012

Gå til hovedinnhold

Vedrørende anbefalt forslag i tariffoppgjøret 2012

Vi viser vår melding 27. april om at det er oppnådd enighet om anbefalte forslag  i tariffoppgjøret og hovedavtaleoppgjøret mellom FA og henholdsvis Finansforbundet og HK/Postkom/LO.

På bakgrunn av en del henvendelser må vi presisere at intet i de anbefalte forslag skal iverksettes før partenes gjensidige svarfrist er utløpt. Det gjelder også nytt lønnsregulativ. Finansforbundets svarfrist er 8. mai, og HK/Postkom/LOs svarfrist er 21. mai 2012. Først når partene har godkjent de anbefalte forslag, vil vi sende ut informasjon om iverksettelse av resultatet av tariffoppgjøret, inklusive orientering om de ulike elementer.

Vi vedlegger til foreløpig orientering protokollene fra tariffoppgjøret.

 

(Publisert 30.april 2012)