Sentralavtaleforhandlingene i 2012

Gå til hovedinnhold

Sentralavtaleforhandlingene i 2012

2012 er året for hovedoppgjør når det gjelder Sentralavtalen i finansnæringen.

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) har inngått tariffavtaler for sine medlemsbedrifter med Finansforbundet og LO forbundene Handel og Kontor og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom).

I 2012 er det hovedoppgjør og forhandlingsstart er satt til 19.april.

Det satt av ytterligere 4 dager til forhandlinger:

  • 20.april
  • 25.april
  • 26.april
  • 27.april

FAs styre oppnevnte på styremøte 16.februar 2012 følgende personer til forhandlingsutvalg:

  • Bjørn Smørås, Tryg
  • Astrid Holm, if skadeforsikring
  • Per-Espen Magnussen, Gjensidige Forsikring
  • Eldar Kjendlie, Sparebanken Hedmark
  • Ole Christian Solberg, DNB
  • Lars Kåre Smith. SpareBank 1 Gruppen

FAs administrasjon deltar i forhandlingene.

(Publisert 2.april 2012)