Forhandlinger om hovedavtalene i finans 2012

Gå til hovedinnhold

Forhandlinger om hovedavtalene i finans 2012

Hovedavtalene i finans utløp 31.12.2011 og er sagt opp av henholdsvis Finansforbundet og LO.


Det ble avholdt forhandlinger mellom FA og Finansforbundet om hovedavtalene 9., 10. og 16. januar 2012. Det har også foregått parallelle forhandlinger med LO. Hovedavtaleforhandlingene fortsatte 30.januar der Finansforbundet brøt forhandlingene.

Temaene fra hovedavtaleforhandlingen ble så tatt opp igjen under tariffoppgjøret i april 2012.

Partene kom til enighet 27.april 2012.

Under vil du se artikler om fremdriften av forhandlingene fra høsten/vinteren 201/2012.

Nye hovedavtaler er å finne under Hovedavtalene 2012-2015.