Tariffoppgjøret mellom FA og Handel og Kontor og Postkom er godkjent

Gå til hovedinnhold

Tariffoppgjøret mellom FA og Handel og Kontor og Postkom er godkjent

Tariffoppgjøret mellom FA og Handel og Kontor i Norge (HK) og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) er godkjent.

Som opplyst i vår informasjon 9. mai var svarfristen i tariffoppgjøret med HK og Postkom 21. mai.

Begge organisasjoner godkjente det anbefalte forslag, og resultatet skal nå iverksettes for medlemmene av disse organisasjoner. Lønnstillegg og andre endringer fremgår av informasjonen av  9. mai.

Lønnsregulativet er likt med Finansforbundsregulativet.

Vi viser til øvrig informasjon vi har publisert under "Sentralavtaleforhandlingene 2012".

Lønnsregulativ klikk her.

(Publisert 23.mai 2012)