Forhandlinger om Hovedavtalene i finans januar 2012

Gå til hovedinnhold

Forhandlinger om Hovedavtalene i finans januar 2012

Det er avholdt hovedavtaleforhandlinger mellom FA og Finansforbundet 9., 10. og 16. januar 2012. Det har også foregått parallelle forhandlinger med LO.
Det har funnet sted en viss tilnærming på noen temaer, men man er ennå ikke kommet frem til en endelig enighet. Ett tema som gjenstår er eventuell utvidet frikrets i forbindelse med konflikt (Hovedavtalens § 30). Finansforbundet brøt forhandlingene før jul om ny konfliktavgrensningsavtale. FA har derfor i hovedavtaleforhandlingene krevet utvidet frikrets. Hovedavtaleforhandlingene fortsetter 30. og 31. januar 2012.

(Publisert 18. januar 2012)