2012

Gå til hovedinnhold

2012

Lønnstabell 2012

Vanliglønnsregulativ 2012 (pdf) Vanliglønnsregulativ 2012 (excel)   Avvikendelønnsregulativ 12 måneder 2012 (pdf) Avvikendelønnsregulativ 12 måneder 2012 (excel)   Midlertidige lønnssatser fra 1.mai 2012 før opprykk til lønnstrinn6

Lønnstabell 2012

Vanliglønnsregulativ 2012 (pdf)   Vanliglønnsregulativ 2012 (excel)   Avvikendelønnsregulativ 12 måneder 2012 (pdf) Avvikendelønnsregulativ 12 måneder 2012 (excel)   Midlertidige lønnssatser fra 1.mai 2012 før opprykk til lønnstrinn6

Tariffoppgjøret 2012 – kommentarer til endringer i Sentralavtalen og Hovedavtalen

Det vises til tidligere informasjon om årets tariffoppgjør. Forhandlingsprotokollene ble da også lagt ut på FAs nettsider. Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,85 prosent (minimum 6.500 kr.) samt endringer i Hovedavtalen og Sentralavtalen. Nedenfor kommenteres de viktigste endringene i avtalene. Med mindre annet er angitt, gjelder endringene både avtalene med...

Tariffoppgjøret 2012 – kommentarer til endringer i Sentralavtalen og Hovedavtalen

Det vises til tidligere informasjon om årets tariffoppgjør. Forhandlingsprotokollene ble da også lagt ut på FAs nettsider. Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,85 prosent (minimum 6.500 kr.) samt endringer i Hovedavtalen og Sentralavtalen. Nedenfor kommenteres de viktigste endringene i avtalene. Med mindre annet er angitt, gjelder endringene både avtalene med...

Enighet om tariffoppgjøret i finans

FA har ført forhandlinger med Finansforbundet og LO og LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom, om endringer i Sentralavtalene og Hovedavtalene i finans.

Brudd i Hovedavtaleforhandlingene

Vi viser til tidligere informasjon om hovedavtaleforhandlingene. Det ble avholdt nytt forhandlingsmøte 30. januar 2012, og det resulterte i at Finansforbundet brøt forhandlingene.