Tidligere tariffoppgjør

Gå til hovedinnhold

Tidligere tariffoppgjør

Lønnsoppgjøret er godkjent og skal iverksettes

De anbefalte forslagene til tariffoppgjør i finans, som hadde svarfrist 30. oktober, er nå godkjent av alle parter. Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. De nye lønnsregulativene ligger nå tilgjengelig.

Annerledesoppgjøret

Tariffoppgjøret i finans er ferdig forhandlet. Jubelen står ikke i taket noen steder, til det var forventningene på begge sider noe annerledes enn resultatet ble.

Enighet i tariffoppgjøret i finans

Etter to dager med forhandlinger mellom Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO kom partene i finans til enighet om et anbefalt forslag. Forslaget innebærer at det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. 

Tariffoppgjøret 2020 har startet

Seks måneder forsinket på grunn av koronapandemien, men nå er tariffoppgjøret i gang. Mandag 12. og tirsdag 13. oktober forhandles det for fullt på Hotel Opera i Oslo. Finans Norge forhandler parallelt med Finansforbundet og LO.

Webinar om tariffoppgjøret

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret:  «Tariffoppgjøret»  15. oktober. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse.

Hovedoppgjøret i finans blir 12. og 13. oktober

Vårens tariffoppgjør ble utsatt som følge av koronaepidemien. Nå er forhandlingene i finansnæringen berammet til 12. og 13. oktober. Det sene tidspunktet skyldes at øvrige parter i arbeidslivet må være sikre på at frontfaget er ferdig med sitt oppgjør i forkant.

Lite rom for lønnstillegg i finans

Bakteppet for årets lønnsoppgjør i finans er tungt preget av koronakrisen. Aldri før har det vært viktigere at konkurranseutsatte bedrifter får danne normen for årets lønnsoppgjør, og at de etterfølgende oppgjør følger opp.

Endringene i hovedavtalen

Finans Norge kom 9. januar til enighet med Finansforbundet og LO om nye Hovedavtaler for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023. I tillegg ble partene enige om å nedsette to partssammensatte utvalg. Finans Norge har laget en oversikt med kommentarer til endringene i begge hovedavtalene.

Enighet om hovedavtalen i finans

Etter forhandlinger 8. og 9. januar ble det oppnådd enighet om endringer i Hovedavtalen med henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet. Det anbefalte forslaget skal behandles i organisasjonene før det får virkning. Denne fristen er satt til 21. januar.

Vår «grunnlov» skal reforhandles på nyåret

Hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet kalles gjerne arbeidslivets grunnlov og fastsetter spillereglene i finansnæringen på arbeidslivfeltet. Finans Norges har hovedavtaler med både Finansforbundet og LO og reforhandlingene med begge starter tidlig i...

Foto. Hovedavtalene i finans.

Lønnsoppgjøret i finans er godkjent og skal iverksettes

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 2. mai, er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på kr. 9.200,- pr. år med virkning fra 1. mai 2019 skal iverksettes. De nye lønnsregulativene ligger nå tilgjengelig.

Finans Norges forhandlingsutvalg i mellomoppgjøret

Finans Norge møter hhv. Finansforbundet og LO til forhandlinger rett etter påske, 24. og 25. april. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør der partene skal forhandle om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår i tariffperioden.

Enighet med LO i tariffoppgjøret - streiken avsluttes

Finans Norge og LO har i dag meddelt mekleren at partene er kommet til enighet om en løsning i tariffoppgjøret i finans. De streikende LO-medlemmene i finansnæringen går tilbake til jobb. - Finans Norge er fornøyde med at vi er blitt enige om en løsning, og at streiken blant LOs medlemmer i finansnæringen nå er over, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Hva er mekling?

Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO-forbundene i finans møtes annethvert år til hovedoppgjør. I slike tarifforhandlinger er det mulig å forhandle om både lønn og endringer i tariffavtaleverket. Hvis forhandlingene ikke fører frem, kan én av partene velge å bryte forhandlingene. I år har både Finansforbundet og LO valgt å bryte forhandlingene. Ved brutte forhandlinger ...

Runa Opdal Kerrs blogg: Vårens vakreste eventyr

Lønnsoppgjøret i privat sektor er i gang. I år er det et såkalt samordnet oppgjør og LO og NHO er først ut. Frontfaget går først. Slik skal det være, det er her hovedtyngden av konkurranseutsatt sektor ligger. Det er her den økonomiske rammen forhandles frem. 

Tariffoppgjøret i finans er godkjent

Forslagene som hadde svarfrist 9. mai er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på 0,65 %, minimum kr. 3200,- på regulativet med virkning fra 1. mai 2017, skal da iverksettes. Profilen innebærer kronetillegg opp til og med lønnstrinn 50 og prosenttillegg på trinnene over.

Enighet i tariffoppgjøret i finans

Etter forhandlinger 20. og 25. april ble det oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og PostKom. Det anbefalte forslaget er et generelt tillegg på lønnsregulativet på 0,65 prosent, minimum kr. 3200,- pr år...

Tariffoppgjøret har startet

Tariffpartene i finansnæringen møtes i dag, torsdag 20. april, for å forhandle årets tariffoppgjør.

Pål Adrian Hellman Runa Opdal Kerr
Pål Adrian Hellmann, Finansforbundet og Runa Opdal Kerr, Finans Norge

Tariffoppgjøret med LO/HK/Postkom er godkjent

Det anbefalte forslaget i årets tariffoppgjør mellom Finans Norge og LO-forbundene Handel og Kontor (HK) og Postkom er nå godkjent. Resultatet skal derfor iverksettes for medlemmene av disse organisasjoner i de bedrifter som omfattes av avtaleforholdet med HK og Postkom.

Oppgjøret i finansnæringen ferdigforhandlet

Oppgjøret i finansnæringen er nå ferdigforhandlet. Finans Norge, LO, Handel og Kontor samt Postkom ble i dag, torsdag, enige om et anbefalt forslag i tariffoppgjøret per 1. mai 2016.

Enighet i tariffoppgjøret med Finansforbundet

Etter forhandlinger mellom Finans Norge og Finansforbundet, kom partene til enighet om et anbefalt forslag som inkluderer et generelt tillegg på kr. 1550 pr år med virkning fra 1. mai 2016. Forhandlingene ble avsluttet torsdag 27. april kl. 02.00 og oppgjørets økonomiske ramme er i tråd med frontfaget.

Tariffoppgjøret i finans: Forhandlingene fortsetter 25. april

Tariffoppgjøret i finans startet 18. april med gjennomgang av krav. Forhandlingsdatoer er 25. og 26. april (forhandlinger med Finansforbundet) og 28. og 29. april (forhandlinger med LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom). I tillegg er det satt av en felles reservedag 4. mai.

Lønnsoppgjøret i finans er godkjent

De anbefalte forslagene som hadde svarfrist 4. mai er nå godkjent av alle parter, og lønnstillegget på kr.3100,- på regulativet med virkning fra 1. mai 2015 skal nå iverksettes.

Foreløpige lønnsregulativ

De foreløpige versjonene av den ordinære lønnstabellen og den avvikende lønnstabellen for de som benytter versjonen uten en halv ekstra månedslønn i desember kan benyttes til forberedelse av lønnskjøring. Det anbefalte forslaget kan imidlertid ikke iverksettes før svarfristen den 4. mai.

Lønnsoppgjøret starter 21. april

Lønnsoppgjøret i finans starter 21. april. Dagene 21. – 24. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO-forbundene Handel og Kontor og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom).